Projekto Iwon

Informacija apie projektą

I W.O.N projekto, kurį kartu vykdo Italijos sporto organizacija "Palestra Ginnastica Ferrara", Lietuvos sporto universitetas ir Portugalijos savivaldybės sporto skyrius (Mirandelos savivaldybė), tikslas - gilinti darbuotojų, dirbančių sporto srityje, žinias apie subalansuotų treniravimo programų, skirtų apsaugotijaunus sportininkus nuo ilgalaikių sužalojimų, svarbą.

Reguliari sportinė veikla gerina fizinę, psichologinę ir socialinę būklę, tačiau tuo pačiu didina traumų riziką. Apytikriai viena iš penkių traumų, dėl kurių kreipiamasi į skubios medicinos pagalbos skyrių, yra susijusi su sportine veikla. 27 ES valstybėse narėse su sportu susijusių traumų, gydomų ligoninėse, skaičius gali siekti 5,2 mln. atvejų per metus (“EuroSafe”, politikos apžvalga "Saugumo sporto srityje skatinimas: kaip jį įgyvendinti”).

Sporto metu patirtos griaučių raumenų sužalojimų neigiamos pasekmės gali likti visam gyvenimui - riboti galimybę judėti ir užsiimti sveikatą stiprinančia fizine veikla. Dėl šios priežasties I W.O.N. projekto tikslas gerinti treniravimosi sąlygas taip apsaugant jaunus sportininkus nuo sveikatai ir saugumui gresiančių pavojų bei gilinti darbuotojų, dirbančių sporto srityje, žinias apie subalansuotų treniravimo programų svarbą.

Remdamiesi „Laikysenos testų“ (“Postulab”, “Palestra Ginnastica Ferrara”) 3—16 metų sportininkų laboratorijos tyrimų duomenimis, trijų šalių atstovai - treneriai, instruktoriai, dėstytojai ir vadovai - dalijasi gerąja patirtimi bei žiniomis apie inovatyvius treniravimo metodus, koncentruotus į sportininką.

Projekte dirba 5 darbo grupės, kurios organizuoja internetinius ir tiesioginius susitikimus, dalijasi gerąja patirtimi, dalyvauja treniruotėse, užsiima sklaida ir kokybės stebėsena. Treneriams, instruktoriams ir sporto srities darbuotojams bus parengtas rekomendacijų vadovas. Treneriams, instruktoriams ir vadybininkams, dalyvaujantiems projekte, bus organizuojami 5 dienas truksiantys praktiniai kursai ir sukurta nemokama taikomoji programėlė, padėsianti parinkti individualią kiekvienam sportininkui pritaikytą treniruotę, orientuotą į tam tikrą tikslą.

Tikimasi, kad projekto dėka treneriai, instruktoriai, dėstytojai ir vadybininkai, dalyvaujantys jame:

- geriau supras į sportuojančiuosius orientuoto treniravimo, apsaugančio nuo ilgalaikių sužalojimų, svarbą;

- bus geriau pasirengę taikyti pusiausvyros mokymo, prarastų funkcijų sugrąžinimo ir kitas inovatyvias metodikas, kurių dėka užtikrinamas subalansuotas sportuojančiojo tobulėjimas;

- turės daugiau galimybių užmegzti kontaktus tolesniam bendradarbiavimui ir patirties dalijimuisi.

Be to, tikimės, kad įsitrauks bent 500/1000 suinteresuotųjų šalių.

Nekyla abejonių, kad I W.O.N. projekto dėka jaunieji sportininkai galės siekti geresnių rezultatų, o svarbiausia – bus pasirūpinta jų ilgalaike gerove.

PARTNERIAI

“A. S. D. Palestra Ginnastica FerraraPalagym” (PGF) yra Italijos ne pelno siekianti asociacija, įkurta 1879 m. Feraroje (šiaurės Italija), kurios tikslas - skatinti “kultūrą ir gimnastikos mokymąsi”.

Nuo pat veiklos pradžios PGF sportininkai sėkmingai dalyvavo nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose ir olimpinėse žaidynėse. Šiuo metu meninės gimnastikos komanda yra antrame nacionalinio čempionato lygyje (A2), o kiti sportininkai (ritminė gimnastika, dziudo, sanda ir ušu) yra žinomi tarptautiniu mastu.

2004 m. PGF persikėlė į naujas patalpas - 2500 kv. m. dydžio sporto centrą “Palagym”, kuriame yra 6 sporto salės ir kitos patalpos, pritaikytos žmonėms su negalia.

Šiuo metu PGF vienija daugiau nei 1200 narių ir siūlo įvairiausias grupines treniruotes, skirtas vaikams ir suaugusiesiems nuo 3 iki 80 metų: gimnastikos, ritminės ir meninės gimnastikos, Japonijos ir Kinijos kovų menų (aikido, dziudo, ušu, sanda ir kt.), pilateso, jogos, nusileidimo nuo kalnų, funkcines ir taktines treniruotes, sunkiosios atletikos, laikysenos treniruotes; sporto centre paslaugas teikia asmeniniai treneriai, vaikai ir paaugliai gali lankytišiuolaikinio šokio mokyklą “Louise Anne Gard”.

Ypatingai reikšminga yra Postulab (Laikysenos laboratorijos) veikla - aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir bendradarbiavimo su kitų disciplinų instruktoriais dėka yra pasiekta puikių rezultatų.

PGF bendradarbiauja su vietos valdžios institucijomis, universitetais, mokyklomis bei privačiomis asociacijomis ir gali pasigirti sukaupta patirtimi organizuojant sporto ir vietos renginius (nacionalines varžybas, "Sporto klubų dieną", kasmetinę parodą, kurią aplanko apie 2000 žiūrovų, “Gran Galà del CONI” bendradarbiaujant su Feraros miesto savivaldybe), įvairias kampanijas mokyklose ir vasaros stovyklas (“Olympic Gym Camps”).

Ypatingas dėmesys skiriamas asmenims su negalia: PGF organizuoja kiekvieną savaitę vykstančias pamokas, kurių tikslas - gerinti žmonių su negalia bendravimo įgūdžius, socializaciją bei skatinti judėjimą.

PGF yra šių sporto federacijų narė: Federazione ginnastica d’Italia, (F.G.I.), Federazione Italiana judo, lotta, karate, arti marziali (Fijlkam), Federazione italiana Wushu Kung fu (Fiwuk) ir Federpesistica (FIPE) bei Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

PGF remiasi sporto etikos principais, visoje savo veikloje propaguodama “sporto kultūrą”, vienijančią gerbūvį, mėgavimąsi sportu ir sąžiningą žaidimą kaip mąstymo būdą, apimantį pagarbą kitiems, įsitraukimą, lygias galimybes bei bet kokio pobūdžio smurto netoleravimą.

PGF yra I W.O.N projekto koordinatorius, kurio vaidmuo – vadovauti projekto komandai, prižiūrėti projekto veiklas vietiniu ir tarptautiniu lygiu bei stebėti pažangą ir našumą.

Lietuvos sporto universitetas (LSU), įkurtas Kaune (Lietuva) 1934 m. - specializuota valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, turinti unikalias sporto ir sveikatos mokslų tradicijas. LSU - Lietuvos sporto mokslo lopšys.

Per pastarąjį dešimtmetį universitetas aktyviai plėtojo ir pristatė tikrąsias sporto ir sveikatinimo vertybes plačiajai visuomenei bei politikams, propagavo harmoningą ir fiziškai aktyvų gyvenimo būdą.

LSU yra svarbus sporto mokslo centras, fizinio lavinimo, sporto vertybių ir tradicijų bei naujos HEPA (angl. Health Enhancing Physical Activity - sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas) iniciatyvos Lietuvoje puoselėtojas. Per savo veiklos metus universitetas parengė daugiau nei 14000 kūno kultūros mokytojų, įvairių sporto šakų aukštos kvalifikacijos trenerių, kineziterapijos specialistų, turizmo ir sporto vadybininkų ir kt. Daug žymių mokslininkų, pasaulyje garsių trenerių ir visuomenės veikėjų baigė universitetą, kuris vienintelis Lietuvoje rengia įvairių sporto šakų trenerius. Šiuo metu universitete studijuoja 2000 studentų. Universitetas siūlo 4 pirmosios pakopos, 6 antrosios pakopos (tame tarpe – “Fizinis aktyvumas ir sveikata”) ir 1 trečios pakopos studijų programas Sporto biomedicinos fakultete bei 4 pirmosios pakopos, 3 antrosios pakopos ir 1 trečios pakopos studijų programas Sporto edukologijos fakultete. LSU yra aukštojo mokslo universitetas, siūlantis trijų pakopų - bakalauro, magistro ir doktorantūros studijas; visos studijų programos yra akredituotos tarptautinių ekspertų.

Mokslinė tiriamoji veikla vykdoma įvairiose socialinių ir biomedicinos mokslų srityse, tokiose kaip raumenys ir judesių valdymas, reabilitacija, visuomenės sveikata, fizinis aktyvumas ir neįgaliųjų įgalinimo fiziologiniai ir socialiniai aspektai. LSU strateginės mokslinių tyrimų kryptys: treniravimo mokslas, sporto fiziologija ir genetika; raumenys, judesių valdymas ir reabilitacija; sveikatos, fizinis ir socialinis ugdymas šiuolaikinėje visuomenėje; laisvalaikio vadyba, ekonomika ir sociologija; neįgaliųjų įgalinimo fiziologiniai ir socialiniai aspektai.

LSU bendradarbiauja su geriausiais Europos universitetais, tokiais kaip Pietų Danijos universitetu, Groningeno Hanze universitetu, Romos "Foro Italico" universitetu ir kt., aktyviai dalyvauja įvairiose tarptautinėse asociacijose, tinkluose ir yra įvairių sporto organizacijų narys. Jau daugelį metų LSU yra šių tarptautinių organizacijų narys: ENSE (angl. European Network of Sport Education – Europos sporto mokslo tinklas), ICSSPE (angl. International Council of Sport Science and Physical Education - Tarptautinė sporto mokslo ir kūno kultūros taryba), FIEP (pranc. Federation Internationale d’Education Physique – Tarptautinė kūno kultūros federacija), EAS (Europos tinklas “Sportininkas – studentas”), ECSS (angl. European College of Sport Science – Europos sporto mokslo kolegija), EAIE (angl. European Association for International Education – Europos tarptautinio švietimo asociacija), INSHS (angl. International Network of Sport and Health Science – Tarptautinis sporto ir sveikatos mokslų tinklas), ASPHER (angl. Association of Schools of Public Health in the European Region – Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacija), AESIEP (angl. International Association for Physical Education in Higher EducationTarptautinė kūno kultūros aukštųjų mokyklų asociacija). LSU aktyviai dalyvauja ENPHE (angl. European Network of Physiotherapy in Higher Education - Europos kineziterapijos aukštųjų mokyklų tinklas) ir “Europe Active” tinklo veikloje.

LSU iniciavo “Šiaurės - Baltijos šalių trenerių rengimo tinklo” projektą ir stiprina jo veiklą per “Nordplus” programą. Per pastarąjį dešimtmetį LSU dalyvavo daugybėje tarptautinių projektų vaikų fizinės veiklos srityje (LLP / Erasmus intensyvios programos, LLP / Erasmus studijų programos kūrimas).

Viena iš penkių LSU strateginių mokslinių tyrimų krypčių 2015-2017 metams yra sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą. LSU dėstytojai išmano edukacinius, pažintinius, socialinius ir fiziologinius aspektus, susijusius su fizine veikla vaikams ir paaugliams, ir puikiai integruoja juos į mokomąsias programas.

I W.O.N. projekte LSU koordinuoja Darbo paketą Nr. 2 (kokybės kontrolė) ir Nr. 4 (gerosios patirties sklaida) - užtikrina projekto procesų ir produktų kokybę bei jų suderinamumą su tikslais ir veikla, susijusia su rekomendacijų vadovo sporto srityje dirbantiems specialistams rengimu.

Mirandela savivaldybė

Mirandela - Norte regiono savivaldybė, kurioje gyvena apie 23 850 gyventojų (2011 m. duomenimis).

Tai dinamiška savivaldybė, žymi sporto propagavimu Portugalijos šiaurės rytų regione. Mieste įsikūręs seniausias sporto klubas regione, o sporto judėjimas egzistuoja nuo XX a. pradžios. Nuo 1996 m. Mirandeloje kasmet vyksta nacionaliniai ir tarptautiniai sporto renginiai, tokie kaip Europos greitaeigių katerių čempionatas. Unikalios sąlygos, sukurtos upės, šį miestą pavertė viena iš labiausiai vertinamų ir prestižinių vietų, kurioje gali vykti toks čempionatas.

Nuo devinto dešimtmečio pabaigos Mirandeloje vyksta kasmetinis tarptautinis kikbokso čempionatas, kurio nugalėtojai gyvena ir dirba mieste; čia gyvena ir kiti sportininkai, atstovaujantys tokias sporto šakas, kaip futbolas, krepšinis, stalo tenisas, žolės riedulys, lengvoji atletika, šachmatai ir parolimpinės sporto šakos. Mirandela gerai žinoma stalo teniso pasaulyje; vietos klubai gali pasigirti išugdytais čempionais ir dalyvavimu čempionatuose.

Savivaldybė siekia užtikrinti, kad sportininkų ir mėgėjų veiklos rezultatai, fizinė būklė ir sveikata būtų vienodai geri, todėl didelis dėmesys skiriamas infrastruktūros kokybei bei prieinamumui, gydytojų ir trenerių kvalifikacijai. Dalyvaudama Europos programose savivaldybė skatina sporto srities darbuotojus dalintis patirtimi. 2009 m. mero inicijuotos reorganizacijos dėka buvo įkurtas vietiniu mastu veikiantis sporto skyrius. Šiuo metu 16 darbuotojų iš 300 šiame skyriuje dirba visą darbo dieną. Sporto skyrius bendradarbiauja su 26 sporto organizacijomis - Olimpiniu komitetu, nacionalinėmis federacijomis,regioninėmis asociacijomis ir vietiniais klubais. Nacionalinės federacijos vienija 865 oficialius narius-sportininkus, atstovaujančius 21 sporto šaką. Dėl didelės patirties rengiant nacionalinius ir tarptautinius sporto renginius, savivaldybė puikiai geba spręsti problemas ir užsiimti logistika.

Dėl reorganizacijos pagerėjo paramos sporto organizacijoms paslaugų kokybė, buvo pagerinta infrastruktūra bei renginių organizavimas. Be to, "Sport for All" ("Sportas visiems") gali pasiūlyti daugiau ir įvairesnių sporto šakų. Kiekvienais metais organizuojamos konferencijos ir seminarai vietos sporto klubų darbuotojams, kurie gali dalintis gerąja patirtimi vadybos, treniravimo, sveikatos, geros fizinės būklės ir traumų prevencijos srityse.

Mirandela yra Europos projektų, kuriuos finansuoja “Erasmus+” programa "Sportas" partneris, todėl turi nemažai patirties vykdant su sportu susijusius projektus. Natūralu, kad ši savivaldybė, I W.O.N. projekto partnerė, koordinuoja su sklaida susijusią projekto veiklą.